TSK’nın görev süresini 1 yıl daha uzatan Azerbaycan tezkeresi, Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Azerbaycan tezkeresi, Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan’daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 15 Kasım’daki TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı bu gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, TSK’nın görev süresi 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldı.

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye’nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye’nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez’in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK’nın Ortak Merkez’deki görevlerine devam etmesinin Türkiye’nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Kararda şöyle denildi:

TIKLAYIN – Azerbaycan tezkeresi TBMM’den geçti

“Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum neticesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafindan imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiride öngörülen faaliyetler devam etmektedir.

Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen anti-terör operasyonu sonrasında Karabağ’daki yasa dışı ayrılıkçı oluşum ve bağlı silahlı unsurları ilga edilerek fiili işgal tamamen sona erdirilmiş olmakla birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çözüme ulaşılmamıştır.

Uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dâhil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez, faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Türkiye, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine, istikrarına ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağlamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ortak Merkezdeki görevlerine devam etmesi, Türkiye’nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerimizin gereğidir.

Bu mülahazalarla, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 15/11/2023 tarihli 21’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x